2 oktober 2019

Met Natuurpunt De Bron vzw keken we vol verwachting uit naar het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Alleen al inzake de aanpak van de achteruitgang van de biodiversiteit, de waterschaarste, de verdroging en verzilting en de noodzakelijke aanplant van extra bossen… wacht er heel wat werk. We lezen in het Vlaams regeerakkoord rond Natuur en Omgeving veel mogelijkheden en kansen die een antwoord kunnen bieden op de bovenstaande uitdagingen. 

Er is een duidelijk engagement voor de uitbreiding van de natuur- en bosgebieden, voor een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid, voor een waterbeleid dat geënt is op aanpak van de droogteproblematiek, voor de biodiversiteit en het belang van beek- en riviersystemen (de groenblauwe infrastructuur) voor natuur, landbouw en de aanpak van de waterproblematiek.

Natuurpunt De Bron vzw is heel tevreden dat de oprichting van Nationale Parken (Vlaamse Parken) en de Landschapsparken uitdrukkelijk behouden is in het regeerakkoord. Dit biedt onze regio nieuwe kansen om met alle actoren uit de Westhoek heel ambitieus verder te werken aan landschaps-, natuur- en streekontwikkeling. Het concept van Vlaamse parken en Landschapsparken biedt de Westhoek enorme mogelijkheden voor onze streek. Die moeten we met z’n allen met beide handen grijpen.

Natuurpunt De Bron vzw juicht het toe dat er in het regeerakkoord een duidelijke aandacht is voor een verduurzaming van de landbouw en dat het regeerakkoord wijst naar de win-winmogelijkheden landbouw-water-landschap-natuur.

We geven de nieuwe minister Zuhal Demir alle kansen om een duurzaam beleid uit te werken en hopen ze heel binnenkort te mogen begroeten op de Blankaart voor een overleg.

Tekst: Guido Vandenbroucke, voorzitter Natuurpunt De Bron, conservator en Peter Bossu, coördinator Natuurpunt De Bron
Foto: Niko Deleu