Het unieke aan onze regio is dat bezoekers er veel verschillende plantengemeenschappen kunnen ontdekken. Dankzij een goed beheer in onze natuurgebieden houden sommige zeldzame plantensoorten goed stand, kunnen ze massaal uitbreiden of komen ze terug na een periode van afwezigheid.

De plantenwerkgroep leidt graag het publiek rond in onze parels van natuurgebieden en dit met veel aandacht voor planten en beheer. In het voorjaar genieten van bloeiende bloemen, welriekende struiken en allerlei dieren. In de zomervakantie worden door Natuurpunt een negental (avond)wandelingen aangeboden in het Heuvelland, veelal met gidsen uit de plantenwerkgroep.

 

Jaarlijks volgt de plantenwerkgroep de planten op die voorkomen in de verschillende seizoenen in de natuurgebieden. Sinds 2002 worden deze gegevens aangevuld in de ‘lijst van de interessantste planten in de Heuvellandse natuurreservaten’. In het voorjaar trekken we twee à drie keer onze gebieden in op zoek naar speciale planten, discussiëren we over het toekomstig beheer van een nieuw stuk aangekocht grond of over de evolutie van een gebied. Verder bezoeken we interessante natuurgebieden buiten de eigen regio om onze plantenkennis te verbreden of op te frissen.

 

Dossiers opmaken voor de natuurgebieden inzake erkenning, monitoring, jaarrapporten, beheeropvolging en begroting behoren tot het takenpakket. Alle plantengegevens worden bijgehouden en ten gepaste tijde verwerkt in de vermelde dossiers. Ook leveren we een bijdrage aan de jaarlijkse 1000-soortendag, Open Bronnendag, Dag van het Park,… in de regio.

 

Natuur komt er niet zomaar vanzelf. Daarom wordt er ook gewerkt tijdens de jaarlijkse Dag van de Natuur en het Project De Mol (tweedaagse) o.a. aanplanten van nieuwe bomen en struiken of onderhouden van knotbomen, houtkanten, …

 

Coördinator: Johan Carette, Godtschalckstraat 18, 8958 Loker – 0470/04 36 68 mail

 

Plantenlijst Heuvellandse Natuurpuntreservaten 2016

 

Nuttige websites

Plantenwerkgroep Vlaanderen

Plantengids KU Leuven

Kaartmateriaal

 

Interessante boeken: Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest