Het kleine Natuurpunt-reservaat ‘De Katteputten’ ligt in de vallei van De Palingbeek, in de Ieperse deelgemeente Hollebeke. Het gebied wordt beheerd door Natuurpunt Westland en De Bron vzw, in samenwerking met de stad Ieper. De Katteputten ligt tussen de Kasteelhoekstraat en de hoge berm van de spoorweg Ieper-Kortrijk. Het bestaat uit ondiepe poelen, omringd door (elzen)hakhout, een hooilandje met ruigtevegetatie en verspreide houtkanten.

Het gebied werd verworven onder impuls van Hyla vzw, omdat de poelen een ideaal leef- en voortplantingsgebied vormen voor de zes soorten amfibieën uit de streek: gewone pad, groene kikker, bruine kikker, alpenwatersalamander, kleine watersalamander en kamsalamander. Vooral voor de kamsalamander (Tritus cristatus) is het reservaat erg belangrijk: de populatie telt er steevast enkele tientallen exemplaren. Ook de levendbarende hagedis vindt er zijn biotoop, dankzij de nabijgelegen spoorberm. Tegen die berm aan ligt een Duitse bunker die als vleermuizenverblijf werd ingericht.

Locatie: Hollebeke
Grootte: minder groot gebied 0,72 ha in eigendom
Toegankelijkheid: niet vrij toegankelijk, jaarlijks zijn er wel enkele excursies naar het gebiedje
Gift: projectnummer 5561

Doneer

Vallei van de Palingbeek

De Palingbeek (niet te verwarren met het gelijknamige provinciedomein) ontstaat via diverse bronbeken tussen de Komenseweg en de Wervikstraat in Zillebeke. Het gedeelte van de bovenloop dat zich ten zuidwesten van de Komenseweg bevond, werd in de 19de eeuw opgenomen in het kanaal Ieper-Komen (de ‘Oude Vaart’), waar zich nu het provinciedomein bevindt.

Op de flanken van de beboste heuvelkam die vanaf Wijtschate, via Hollebeke en Zillebeke, verder loopt tot ver over Zonnebeke, ontspringen diverse bronbeekjes. De neerslag die ten noordwesten van deze heuvelkam valt, vloeit richting IJzer. Het water langs de oostelijke en zuidelijke zijde zoekt zijn weg naar de Leie. De Palingbeek hoort tot die zuidelijk gerichte beken, en vloeit dus richting Leie. De bronzones van de Palingbeek liggen binnen het domein De Vierlingen en het Twaalfgemetenbos, dicht bij de waterscheidingskam tussen het IJzer– en Leiebekken. De waterkwaliteit is er bijzonder goed.

In de vallei van de Palingbeek bevonden zich tot Wereldoorlog I twee kasteeldomeinen. Na de oorlog werd enkel het kleinere Voddekasteel herbouwd. Het grote Kasteel van Hollebeke verdween echter totaal. De naam van de weg doorheen de vallei, “Kasteelhoekstraat”, herinnert aan deze vergane glorie.