Watervogels, steltlopers, zangvogels, … steeds is er iemand in de regio die een boontje heeft voor een vogelsoort of soortengroep. De vogelwerkgroep is op verschillende fronten actief en kan beroep doen op een trouwe schare medewerkers.

Tal van projecten kunnen zo uitgewerkt worden. Hiermee wordt ondersteuning gegeven aan o.a. de opvolging van de populaties van onze lokale broedvogels, watervogeltellingen, roofvogeltellingen, ... Naast de studie en bescherming staat ook regelmatig een uitstapje – soms met collega’s van buiten de regio – op het programma.

 

Voor onze eigen projecten kan de vogelwerkgroep rekenen op de steun en inzet van de vogelaars uit eigen regio. Veel bruikbare gegevens van waarnemers, zowel van binnen als buiten de regio, worden verzameld via de databank: www.waarnemingen.be. Surfen naar de deelwebsite http://westland.waarnemingen.be leidt de bezoeker naar de waarnemingen in onze eigen regio.

 

Coördinator: Wim Duran, Klaverstraat 4, 8900 Ieper – 0479 90 41 18 mail

 

Nuttige websites

Natuur.forum

Belgian Birds

Trektellen

Vogelgeluiden
Online vogelgids
Rapporteren ringen
Rare Bird Alert België

Vogelreisverslagen en vogelgebieden
Vogeldocumentatiefonds
Vertalingen van vogelnamen