Binnen Natuurpunt De Bron vzw is een amfibieën- en reptielenwerkgroep actief. Ons werkingsgebied is rijk aan amfibieën en het omvat ook één van de kerngebieden van de Europees beschermde Kamsalamander.

De jaarlijkse “padden”overzetacties zijn het best bekend. Hierbij zetten vrijwilligers, van eind januari/begin februari tot begin april op gevaarlijke knelpunten padden, kikkers en salamanders veilig de straat over. Dit is een hele klus, maar vele handen maken licht werk. Interesse? Geef een seintje aan de lokale medewerkers.

 

Daarnaast behoren ook inventarisaties van poelen, habitatverbetering en educatie tot het werkpakket van deze werkgroep. Met scholen wordt er ook op stap gegaan en dit om hen wegwijs te maken in de wondere wereld van het waterleven. Ook op grotere evenementen zijn we aanwezig om uitleg te geven over onze inheemse amfibieën en de nood aan betere bescherming.

 

Regiocoördinator: Lieven Stubbe, Meenseweg 446, 8902 Zillebeke, 057/21 99 21, mail


Nuttige website:

Natuurpunt Amfibieënwerkgroep Hyla