De zoogdierenwerkgroep legt zich toe op de studie, bescherming en inventarisatie van zoogdieren. In onze regio werkt de zoogdierenwerkgroep voornamelijk rond een aantal specifieke thema's waarin ze zich kan vastbijten.

De vleermuizen, een aparte en fascinerende groep binnen de zoogdieren, krijgen een belangrijke plaats binnen de zoogdierenwerkgroep. Zo worden inventarisaties uitgevoerd met batdetector en volgt de zoogdierenwerkgroep waarnemingen op van overwinterende vleermuizen. Op initiatief van de zoogdierenwerkgroep worden ook suggesties gegeven voor een vleermuisvriendelijk beheer en steekt ze zelf de handen uit de mouwen om overwinteringsplaatsen voor vleermuizen te creëren.

 

Een tweede specifiek thema is de inventarisatie van populaties eikelmuizen in onze regio die de laatste jaren sterk terug gelopen zijn. Hieruit kunnen aanbevelingen gemaakt worden voor beschermingsmaatregelen naar het beleid toe.

 

Ook de locale coördinatie van het marternetwerk neemt de zoogdierenwerkgroep onder haar hoede. Het marternetwerk verzamelt verkeersslachtoffers van marterachtigen voor wetenschappelijk onderzoek voor het INBO. Waar nodig springt de werkgroep ook bij wanneer hinder kan ontstaan of wanneer een bepaalde soort in de verdrukking komt.

 

Coördinator: Kristof Goemaere, Bellestraat 16, 8954 Westouter – 0485/70 94 63 mail

 

Nuttige websites

Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep

Natuurpunt Vleermuizenwerkgroep

Marternetwerk

Vleermuizen

Vossen

Zoogdierenbescherming