25 november 2018

Elk jaar vindt in Vlaanderen de 'Dag van de Natuur' plaats, een actiedag van Natuurpunt waarop heel wat vrijwillige handen uit de mouwen worden gestoken om met Natuurpuntvrijwilligers een aanplant, knotwerk of ander beheerwerk uit te voeren in één van de Natuurpuntgebieden die Vlaanderen rijk is. Op zondag 25 november zoekt Natuurpunt Westland vele handen om een struikengordel aan te planten op het twee jaar oude perceel de 'Sint-Elooismote' in Langemark-Poelkapelle. Een 2000-tal planten zoeken een vaste stek en zullen in de toekomst een onderdak, schuil- en/of voedselgelegenheid bieden aan heel wat diersoorten.... 

 

Eind 2016 kocht Natuurpunt een weiland van 2,83 ha groot. Dit weiland ligt in de vallei van de Steenbeek die binnen het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan is aangeduid als actiegebied omwille van de natuurverbindingsfunctie. In 2017 werd een beheerplan opgemaakt. Voor de opmaak en de inrichting kon de lokale Natuurpuntafdeling beroep doen op het Regionaal Landschap Westhoek. Het weiland werd onderverdeeld in een graasweide, een maaigedeelte en een gedeelte bestemd als struikengordel. Een oude walgracht werd in ere hersteld, afrastering is geplaatst en tijdens de 'Dag van de Natuur' eind 2017 werd al een houtkant aangeplant met een 20-tal vrijwilligers. Op zondag 25 november 2018 wordt de grote struikengordel aangeplant en dit betekent dat er een 2000-tal struiken vaste voet in de grond krijgen. 

Inheemse struiken 

De aanplant van het perceel gebeurt enkel met autochtoon plantmateriaal volgens een gelaagdheid waarbij we lagere struiksoorten (hondsroos, sporkehout, Gelderse roos en wilde liguster) aan de buitenkant aanplanten en hogere struiksoorten (meidoorn, sleedoorn, hazelaar, lijsterbes, haagbeuk en veldesdoorn) in het midden. Zo ontstaat er een geleidelijke opgaande bosrand met een brede mantel-zoomvegetatie die een hoge biodiversiteit oplevert en landschappelijk aantrekkelijk is. Helemaal in het midden worden enkele tientallen zomereiken en winterlinden aangeplant als bomen. Deze brede aanplant zal er ook voor zorgen dat overwaaiende zaden van onkruiden opgevangen worden waardoor verspreiding naar omliggende akkers verhinderd wordt. Uiteraard worden de perceelsgrenzen naar de buren toe gerespecteerd en wordt er voldoende afstand gehouden. Deze zone van zes meter breed zonder aanplanting zal dienst doen als boszoom en uitgroeiruimte in de breedte van de bosmantel. Deze zal geregeld gemaaid worden in het kader van goed nabuurschap.  

Voor wie? 

De verschillende soorten houtachtigen zullen op termijn aantrekkelijke bloemen hebben voor heel wat insecten, waaronder wilde bijen en honingbijen. Daarnaast zullen ze heel wat bessen, zaden of nootjes voortbrengen, waar allerlei dieren zot van zijn. Ze zullen een perfecte broed- en voedselplaats vormen voor talrijke vogels. Ook zoogdieren, amfibieën en insecten zullen deze hogere beplanting opzoeken om er te schuilen en voedsel te zoeken. De overgangszone tussen de naburige akker en de houtkant van Natuurpunt zal zorgen voor een zekere gelaagdheid en een geleidelijke opbouw van het bosje en daar zijn veel dieren dol op. Ze kunnen er lekker opwarmen en in de ruigtezone (zoom) vinden heel wat rupsen voedsel en veel rupsen trekken ook op hun beurt weer vogels aan...  

Gezocht: vele helpende handen maken licht werk... 

Jong en oud is welkom. Voorzie jullie van werkmateriaal: spade, werkhandschoenen, stevig schoeisel en aangepaste kledij. Afspraak op zondag 25 november om 09.00u en om 13.30u. aan de kerk in Bikschote. Wie over de middag blijft, mag rekenen op een dampende kop soep en een pistolet met beleg. We gaan door tot 16.00u. Graag een seintje op voorhand. Allicht krijgen we niet alle struiken op één dag in de grond. Mensen die zich willen engageren om nadien of op voorhand te helpen, stuur gerust een e-mail. Organisatie: Natuurpunt Westland in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek. Info: Sofie Butaye, sofiebutaye@gmail.com, 0478 74 79 89. 

Tekst en foto: Sofie Butaye