2 februari 2015

 

Op zaterdag 7 februari 2015 viert Natuurpunt De Bron vzw haar 25-jarig bestaan. Natuurpunt De Bron is de regionale vzw die de natuur- en milieuverenigingen in de zuidelijke Westhoek, 'tussen IJzer en Leie', samenbrengt. De vereniging ontstond in 1990 als 'Natuurfonds Westland'. Na enkele jaren groeide ze uit tot een regionaal erkende vereniging en werd de coördinerende kracht achter de lokale afdelingen van Natuurpunt, VELT, JNM en de Stichting Marguerite Yourcenar.

 

Vóór 1990 kende de zuidelijke Westhoek, behalve De Blankaart (dat toen minder dan 100 hectare groot was) geen echte natuurreservaten. Op vandaag telt de streek 9 natuurgebieden, samen 85 ha groot, terwijl De Blankaart tot méér dan 300 hectare uitbreidde. Bovendien werkte Natuurpunt De Bron hard aan het beheer en de ontsluiting van haar gebieden, zodat niet enkel de 2.260 betalende leden, maar iedereen van onze prachtige 'streekeigen' natuur kan genieten!

 

In 1988 bood zich de kans voor de aankoop van een eerste natuurgebiedje van amper 0,20 ha te midden het fraaie Brandersbos in Westouter. Met de steun van Natuurreservaten vzw (intussen omgevormd tot 'Natuurpunt') werd een vzw opgericht die de nodige fondsen kon bijeenbrengen om natuurgebied in de zuidelijke Westhoek aan te kopen. Op 8 maart 1990 verschenen de statuten van 'Natuurfonds Westland vzw' in het Belgisch Staatsblad.

De jonge vereniging bracht heel wat mensen met hart voor natuur samen, dankzij de goede samenwerking met de Groengroep Poperinge, de Stichting Marguerite Yourcenar, de Ieperse Milieuraad, Wielewaal Westland en de jongeren van JNM Westland. In 1991 sloot ook de Werkgroep voor Natuurlijke Leefwijze in de Westhoek zich aan, in 1992 volgde VELT Ieper-Poperinge.

 

Vanaf 1993 publiceert de vereniging haar driemaandelijkse ledentijdschrift ‘De Bron’, met actuele informatie over natuur en milieu binnen het werkgebied. Vanaf 2000 kreeg De Bron een kleurrijke facelift, de oplage groeide tot 2.400 exemplaren. De Bron werd dan ook een gewaardeerd, professioneel uitgegeven kwaliteitstijdschrift. De vzw slaagde erin om nieuwe natuurgebieden te verwerven en te beheren. Op vandaag heeft Natuurpunt 85 hectare natuurgebied in eigendom, verspreid over Heuvelland, Ieper, Poperinge en Wervik. Gebieden als de Sulferberg, De Broekelzen, De Hellebeek, de Breemeersen werden echte natuurparels. In en om De Blankaart bezit en beheert Natuurpunt reeds 300 ha, een natuurgebied van Europees formaat!

 

In 2006 werd de vereniging omgedoopt tot 'De Bron vzw, voor Natuur en Milieu van IJzer tot Leie ', in 2012 werd De Bron officieel een regionale afdeling van Natuurpunt Vlaanderen. Voortaan heet de vereniging: 'Natuurpunt De Bron vzw'. Op vandaag telt Natuurpunt De Bron 8 aangesloten afdelingen: 4 lokale afdelingen van Natuurpunt, 2 afdelingen van VELT, de JNM afdeling Westland en de Stichting Marguerite Yourcenar. De werking omvat alle gemeenten in de zuidelijke Westhoek, 'tussen IJzer en Leie'. Natuurpunt De Bron telt intussen niet minder dan 2.260 betalende leden, waaronder heel wat gezinnen!

 

De vereniging werkt stevig gestructureerd met een raad van bestuur, een algemene vergadering en 9 werkgroepen, die zich ontfermen over respectievelijk vogels, uilen, zoogdieren, amfibieën, insecten, planten, paddenstoelen, trage wegen en de opvang van (wilde) dieren in nood. De vereniging kan daarbij rekenen op de inzet van een 100-tal actieve vrijwilligers, natuurgidsen, beheerwerkers. Deze hele organisatie wordt professioneel ondersteund door een vaste medewerker op het secretariaat in het kasteel De Blankaart te Woumen.

 

Doorheen de voorbije 25 jaar bleef de vereniging werken als een hechte groep, samen met haar deelverenigingen en werkgroepen. Dialoog, overleg, respect en de overtuiging dat waardevolle natuur haar plek verdient in onze streek, bleven altijd de rode draad. De voorbij jaren meldden zich trouwens nieuwe, gemotiveerde medewerkers die het pionierswerk van (meer dan) 25 jaar geleden op een eigentijdse wijze verder zetten. De toekomst van Natuurpunt De Bron ziet er goed uit!

 

Op de feestelijke viering van haar 25 jarig bestaan wil Natuurpunt De Bron de pioniers van het eerste uur, de trouwe medewerkers én haar vele leden extra verwennen. Op zaterdagavond 7 februari verwelkomt voorzitter Guido Vandenbroucke iedereen om 17u30 op een feestelijke receptie in Zaal Familiekring te Ieper. De Ieperse burgemeester Jan Durnez is gastspreker, waarna Chris Develter (secretaris) en Lieven Stubbe (ondervoorzitter) een beeldrijk overzicht schetsen van de ontwikkeling en de resultaten van 25 jaar inzet voor natuur. Deze feestelijke avond gaat verder met een smakelijke Kaas- en Wijnavond. De opbrengst hiervan gaat volledig naar de verwerving van nieuwe natuurgebieden.

 

Info en reserveren voor de Kaas- en Wijnavond: Natuurpunt De Bron vzw, Iepersteenweg 56, 8600 Woumen, 051 54 52 44, www.debron.be, info@debron.be.

Feestadres: Zaal Familiekring, Crescendostraat 19 in Ieper.