foto Gilbert Liefhooghe

Binnen Natuurpunt De Bron is een werkgroep actief die kerkuilen en steenuilen (en ook andere roofvogels zoals torenvalken) opvolgt. Vrijwilligers kunnen via het opvolgen van de geplaatste nestbakken op een unieke manier kennismaken met deze aantrekkelijke vogels.

 

Wat kan je ons en wat kunnen wij jou bieden?

· één keer per jaar een (halve) dag naar eigen keuze in de maand april/mei (kerk)uilenbakken controleren in jouw gemeente

· eventueel plaatsen van nieuwe bakken op interessante adressen

· je krijgt zicht op de aanwezigheid en de voortplanting van (kerk)uilen in jouw regio

· je werkt mee aan de natuurstudie en –bescherming

 

Praktisch?

· je ontvangt een e-mail met de te controleren nestbakken

· samen met één of twee andere vrijwilligers spreek je af wanneer het jullie best uitkomt om op stap te gaan

· je geeft de resultaten door van het aantal gevonden (kerk)uilenjongen in de opgehangen (kerk)uilenbakken

 

Contact: Isabel Lemahieu, isa.lemahieu@gmail.com, 0474/32 69 98