De geelgors is een mooie, geel en rosbruin gekleurde zangvogel die thuishoort in kleinschalige, gevarieerde landschappen. Trouwe lezers van ons tijdschrift De Bron zullen de vogel wel al kennen. Het is ook de ‘groene’ mascotte van het Dranouter Festival. De soort kwam de voorbije 25 jaar zwaar onder druk en werd een zeldzame broedvogel en wintergast in onze grensstreek. Omdat we deze zo typerende ‘plattelandsvogel’ niet kwijt willen, werd en wordt er actie ondernomen onder impuls van de provincie. De voorbije maanden werkten heel wat vrijwil­ligers van de vogelwerkgroep van Natuurpunt De Bron hard mee aan het soortactieplan voor de geelgors.

 

Lees het volledige verhaal in PDF: In de ban van de geelgors