30 oktober 2014

 

Vorig weekend zag conservator Guido Vandenbroucke niet minder dan 123 grote Zilverreigers neerstrijken op de Blankaart in Woumen. Deze grote concentratie aan grote Zilverreigers is meteen een recordaantal voor Vlaanderen. Vogelkijkers rond de Blankaartvijver hadden de jongste jaren al een stijgend aantal opgemerkt maar 2014 lijkt dan toch het absoluut recordjaar te worden.

Het aantal grote zilverreigers zit in Vlaanderen de laatste decennia behoorlijk in de lift, maar op dit moment is de Blankaart in het West-Vlaamse Woumen dé hotspot voor de mythische reiger. Vorig weekend werden op 45 minuten tijd 123 grote zilverreigers geteld tijdens hun slaapplek, een record.

In lijn met de Vlaamse trend merken vogelkijkers rond de Blankaartvijver de jongste jaren een stijgend aantal grote zilverreigers op. 2014 lijkt zelfs een absoluut recordjaar te worden. Een mogelijke verklaring schuilt in het grote voedselaanbod, het was een heel goed muizenjaar en het zachte weer van de voorbije weken. Voor hotspot de Blankaart komt daarbij dat de natuurinrichtingswerken hun vruchten beginnen af te werpen. Nadat de reigers overnacht hebben in het gebied, genieten ze ‘s morgens van een heerlijk gevulde ontbijttafel aan de waterkant en de slootjes. Daarna vliegen ze weg en verspreiden ze zich over de IJzervallei op zoek naar een steviger maal. Dat kan vanalles zijn. Grote zilverreigers lusten vissen en amfibieën, die ze in ondiep water kunnen verschalken. Maar op wei- of hooilanden pikken ze ook wel eens kleine zoogdieren als muizen, mollen en zelfs ratten mee.

Momenteel is de Blankaart de enige plek in Vlaanderen met dergelijk grote concentratie. Het blijft tot nu toe echter bij overwinteringen, broeden doet de soort er nog niet. Maar misschien komt daar deze lente verandering in want de aantallen zijn nu wel opvallend hoog. De grote zilverreiger komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa, maar heeft zich de laatste decennia gestaag verder naar het noorden en het westen verplaatst. In Nederland is nu al sprake van om en bij de 200 broedparen en uiteraard is het die toenemende broedpopulatie die bij ons doortrekt en overwintert. In 2012 vestigde zich het eerste broedpaar in België; in de kleiputten van Ploegsteert. Meer broedparen is dus een zekerheid, en een kwestie van tijd.

 

De grote zilverreiger doet het nu dus bijzonder goed, maar de soort komt uit een diep dal. Rond de eeuwwisseling was hij met uitsterven bedreigd. Vooral door de handel in sierveren, die gebruikt werden voor dure hoeden en luxekledij. Op de markt van Londen werd in 1910 ongeveer 1.000 kg reigerveren verhandeld, goed voor 290.700 gedode zilverreigers...

 

De grote zilverreiger is een slanke, witte reiger, met een uitzonderlijk lange en dunne hals. De snavel is geel van kleur en in de zomer is ze voorzien van een zwart punt. In de vlucht is de grote zilverreiger te herkennen aan de gebogen hals, de lange vleugels en de trage vleugelslag. Vaak foerageren ze in de buurt van de blauwe reiger.

 

 

 Tekst: Guido Vandenbroucke, Natuurpunt De Bron (0477 854138) & Hendrik Moeremans, Natuurpunt Foto’s: Dirk Becuwe, Wim Debruyne, Rik Clicque